هدف سایت

هدف از ایجاد این وب سایت

 

محمد علی کرایه چیان

اینجانب محمدعلی کرایه چیان مدرس رسمی دانشکده فنی شهید محمد منتظری مشهد می­باشم. اعتقادم بر این است که حق طبیعی دانشجویان، خوانندگان یک مقاله یا کتاب است که از سوابق علمی و تجربی استاد خود و یا نویسنده آگاهی نسبی داشته و بتواند با نامبرده در ارتباط باشند. همچنین گاهی استاد یا نویسنده بعضی از افکار، اندیشه­‌ها، طرح­ ها و اظهار نظرات خود را امکان طرح در کلاس یا در میان صفحات کتاب یا مقاله را ندارد، وب سایت فضای باز و مناسبی برای چنین کاری می باشد، امیدوارم با پیشنهادات و نظرات خود یاری‌ام کنید.

دیدگاه ها مسدود است.